כמה שווים המיילים והנקודות שצברתם?

אני כותב על הכדאיות שבצבירת מיילים ונקודות ועל שימוש נכון בהם - לנוסעים תכופים ולנוסעים מזדמנים. אז כדי להעריך טוב יותר מה צברתם עד כה - הנה הערכת שווי לכמה ׳מטבעות׳ פופולריים.