אלעל גירסת 2018: מבוא
אלעל גירסת 2018, פרק 2: כבודת-היד

אלעל גירסת 2018, פרק 3: כבודה לבטן המטוס


מזמן איבדתי את הצפון בכל מה שקשור לנהלי ההושבה של אלעל. הם עמומים, עמוסי תנאים, לפעמים חסרי כל הגיון וכוללים יותר מדי קטגוריות של מושבים.

לצורך השוואה נסתכל רגע על המצב בטיסות בריטיש.

במטוסים של בריטיש יש עד ארבע מחלקות שירות: תיירים, תיירים פרימיום, עסקים וראשונה. במחלקת התיירים יש מושבים רגילים ומושבים מועדפיםשני סוגים בלבדובעלי סטטוס גבוה נהנים מגישה למושבים המועדפים בצורה מדורגת (חלקם כבר בעת ההזמנה וחלקם רק בימים שלפני הטיסה). הגיוני? כן. פשוט להבנה? בהחלט.

מושבים בטיסות אלעל לאירופה

כמה נוח שאלעל שולחת לאירופה גם מטוסי צריגוף מדגמי 737 וגם בקוים מסוימים ובטיסות מסוימות מטוסים רחביגוף ממגוון הדגמים האחרים. לרבות מטוסי הדרימליינר החדשים שמפעילים את חלק מהטיסות בקוים ללונדון ופריס (בעיקר לונדוןהטיסות לפריס הן אקראיות).

נשאלת השאלה: למה לחלק את מושבי מחלקת התיירים לשני סוגים בלבד, כמו חברות אחרות, אם אפשר גם לסבך את הכל?

הנה חמש קטגוריות של הושבה עם כרטיס במחלקת התיירים:

 • מושבים רגילים. בצעו הזמנה לטיסה לאירופה, למשל בכרטיס בונוס, ונסו לבחור מושבים כשאין לכם סטטוס גבוה ואין לכם כרטיס פלייקארד. כנראה תגלו שהמערכת מאפשרת לכם לבחור מושבים רק בשורות האחרונות של המטוס או לא מאפשרת לכם לבחור מושבים בכלל (עד הצ׳קאין).
  – – – 
 • מושבים בבחירה מורחבת. פירושה בחירת מושבים בשאר חלקי המטוס, ולא רק בשורות האחרונות, לרבות השורות הקידמיות (לא כולל השורה הראשונה) ושורת יציאת החירום הקידמית (שבה למושבים אין אפשרות הטייה לאחור).
  – – –
 • מושבים מועדפים. אלו המושבים בשורת יציאת החירום (שבה למושבים יש אפשרות הטייה לאחור) ובשורה הקידמית של מחלקת התיירים מול המחיצה.
  – – –
 • מושבי תייריםפלוס. קיימים בחלק מהמטוסים רחביהגוף בצי ומציעים מרווח רגליים משופר. שורות אלו מרוכזות יחד בקידמת מחלקת התיירים כשישנו מספר דומה של מושבים בכל שורה כמו במחלקת התיירים.
  – – –
 • מושבי פרימיום-אקונומי. הכוונה כאן להושבה במושבי מחלקת פרימיום, שהינה מחלקת שירות נפרדת ממחלקת התיירים, בטיסות בהן לא מופעלת המחלקה כמחלקת שירות נפרדת. היא קיימת אך ורק במטוסי הדרימליינר החדשים שמפעילים, בין השאר, טיסה יומית אחת ללונדון.

כל זה בלי להיכנס לשירותים כמו ״מושב אקסטרה״ או ״הושבה במחלקות הפרימיום״.

הגישה למושבים השונים תלויה בסוג הכרטיס, בסטטוס של הנוסע במועדון הנוסע המתמיד ולמושבים מסוימים מוצעת גישה או עדיפות למחזיקי כרטיס פלייקארד פרימיום. התנאים שונים בין כרטיסים בכסף לכרטיסי בונוס, בין בחירה מוקדמת לבחירה במהלך 24 השעות שלפני הטיסה, וקיימות אפילו רשימות המתנה וקדימויות. ניתן גם לרכוש מושבים בנקודות כשהעלות תלויה במרחק הטיסה. אני חושב שצריך להיות רו״ח כדי להכין טבלה מסודרת לעניין הזה.

טיסות אלעלהשינויים

נתחיל מהטבלאות. אלעל תשווק את סוגי הכרטיסים החדשים החל מה-30 לאפריל אבל בעלי סטטוס גבוה במועדון הנוסע המתמיד ימשיכו להנות מההטבות שלהם בתנאים הנוכחיים עד ה-14 לאוקטובר.

ElAl Seat Selection 1

ElAl Seat Selection 2

ElAl Seat Selection 3

איך השינויים משפיעים על הנוסעים השונים של אלעל?

נוסעים ללא סטטוס במועדון הנוסע המתמידכיום יכולים לבחור מושבים רגילים ללא תשלום כבר בעת ההזמנה (מבחר מוגבל) או בעת הצ׳קאין (מבחר רחב יותר). החל מה-30 לאפריל יוכלו לבחור מושבים בחינם רק ברכישת כרטיס מסוג קלאסיק או פלקס ולא כרטיס מסוג לייט. אפשר להניח שבחירת מושבים חינמית תתאפשר בעת הצ׳קאין גם לרוכשי כרטיס מסוג לייט. אפשר להניח שרוכשי כרטיס מסוג לייט לא יוכלו לקבל מושבים מועדפים כפי שהם יכולים כיום (בתשלום, ברגע האחרון ועל בסיס מקום פנוי).

נוסעים בעלי סטטוס סילבר אותו כנ״ל אבל עם קדימות על חברי מועדון ללא סטטוס בבחירת מושבים מועדפים ברגע האחרון (בתשלום גם כן).

נוסעים בעלי סטטוס גולד הנפגעים הגדולים ביותר. כיום נוסעים אלו יכולים לבחור כבר בעת ההזמנה בכל סוגי המושבים, לרבות מושבים במחלקת תייריםפרימיום היכן שהיא קיימת בטיסות לאירופה, והכל ללא תשלום. זה נכון גם לכרטיסי בונוס וגם לכרטיסים בכסף. פורמלית נלווים לבעלי סטטוס גולד צריכים לשלם עבור כל מושב שאינו מושב רגיל אבל בפועל זה לא נאכף ברוב המקרים וגם הנלווים מקבלים את המושבים המועדפים על בסיס מקום פנוי וללא תשלום. החל מאוקטובר בעלי סטטוס גולד יוכלו לבחור מושבים רגילים מראש רק בכרטיסים מסוג קלאסיק או פלקס ויוכלו לבחור מושבים מועדפים מראש רק בכרטיסים מסוג פלקס. לא תהיה יותר הושבה במחלקות הפרימיום לרבות פרימיוםאקונומי, לא תהיה יותר הושבה במושבי תייריםפלוס בחינם, לא תהיה יותר בחירת מושבים מועדפים בכרטיסים מוזלים. מבחינת ההטבה של בחירת מושבים בטיסות הסטטוס פשוט נזרק לפח.

נוסעים בעלי סטטוס פלטינום או טופפלטינום לא ייפגעו מהשינויים כלל. הם יוכלו להמשיך לבחור כל מושב במטוס ללא עלות. זה נכון גם לנלווה ראשון לנוסע בסטטוס טופפלטינום בתנאי ששני הנוסעים יחד באותה הזמנה.

עדכון עלות מושבים מועדפים (טבלה עליונה) ומושבי תיירים-פלוס (טבלה תחתונה)

ElAl Preferred Seats Rate Update

ElAl EconomyPlus Rate Update

טיסות אפ

ככלל בטיסות אפ כיום ישנם שלושה תעריפים (בייסיק, פלקסי וסמארט) ושלושה סוגי מושבים (רגיל, מועדף ותייריםפלוס). קו פרשת המים בעניין בחירת המושבים היא בין סטטוס סילבר וגולד.

כלומר, כיום בעלי סטטוס גולד ומעלה נהנים מהושבה חופשית בכל המטוס, לרבות במושבי תייריםפלוס, על בסיס מקום פנוי וללא תשלום ברכישת כל כרטיס לרבות כרטיס בונוס. כלומר, גם בכרטיסים המוזלים ביותר בעלי סטטוס גולד יכולים לטוס בנוחות. כמובן שאותה הטבה חלה גם על בעלי סטטוס פלטינום ובעלי סטטוס טופפלטינום (ונלווה אחד).

UP Seat Selection 2017

לאחר שייכנסו השינויים לתוקף סטטוס גולד יהיה הלכה למעשה טוב כסטטוס סילבר. כלומר, לא יהיו לו הטבות אמיתיות.

בעלי סטטוס גולד לא יוכלו לבחור מושבים מראש בטיסות אפ אם יירכשו כרטיס מסוג לייט (מוזל). אפילו מושבים רגילים. אפילו אם יירכשו כרטיס מסוג קלאסיק לא יוכלו לבחור מושבים מועדפים כלשהם אלא רק מושבים רגילים כפי שיוכלו גם נוסעים ללא סטטוס.

UP Classic-Fare Seat Selection

נוסעים בעלי סטטוס פלטינום או טופפלטינום לא ייפגעו מהשינויים כלל. הם יוכלו להמשיך לבחור כל מושב במטוס ללא עלות. זה נכון גם לנלווה ראשון לנוסע בסטטוס טופפלטינום בתנאי ששני הנוסעים יחד באותה הזמנה.

טיסות סנדור

החל מהיום, ה-1 לפברואר, סנדור משווקת כרטיסים משני סוגים: Travel Easy ו-Travel Packed (עם מחלקות כרטוס שונות שמכתיבות את חלק מתנאי הכרטיס). בחירת מושב במחלקת התיירים עולה 12$ לכל טיסה ובחירת מושב מועדף במחלקת התיירים עולה 15$ או 50$ כתלות ביעד.

עד היום נוסעים בעלי סטטוס גולד ומעלה יכלו לבחור כל מושב, לרבות מושב מועדף, מראש וללא עלות. נוסעים בעלי סטטוס טופפלטינום יכלו להנות ממושב נוסף ללא עלות עבור נלווה אחד. ההטבות האלו ישמרו עד ה-14 לאוקטובר.

החל מה-15 לאוקטובר בעלי סטטוס גולד לא יהיו זכאים יותר להטבות הושבה. מושבים רגילים ומושבים מועדפים יהפכו להיות בתשלום. כמובן שמדובר בפגיעה משמעותית בקבוצת נוסעים זו שעבורם טיסות סנדור יהיו פחות אטרקטיביות.

Sundor 2018 Seat Selection

לסיכום

אני לא מתיימר להבין מדוע אלעל לא מנסה לפשט את כל נושא ההושבה. כ״כ הרבה תנאים, הטבות, הנחות, מחירים משתנים, מועדים וכו׳ובסוף הנוסע הממוצע הולך לאיבוד בים המידע והדרך היחידה עבורו לגלות מהו המושב הטוב ביותר שלו הוא זכאי היא להתקשר למוקד השירות של אלעל. אני לא מאמין שזו דרך יעילה לנהל את הדבריםובפרט כי שיחה עם מוקד השירות של אלעל היא חינמית בעוד הפעלת המוקד עולה לאלעל המון בכל חודש.

על כל פניםהשינויים שייכנסו לתוקף בסוף השנה הולכים לפגוע אנושות בבעלי סטטוס גולד ולפגוע באופן מועט יותר בנוסעים ללא סטטוס. ראוי לציין שחברות אחרות מציעות גם כן ׳תעריפים רזים׳ (כמו תעריף לייט של אלעל) שלא מאשרים בחירת מושבים מראש ללא תשלום לנוסעים ללא סטטוס. נוסעים בעלי סטטוס פלטינום וטופפלטינום לא ירגישו בשינוי.

6 תגובות

 1. ארז

  היי ליאור, מחזיקי פךיי קארד פרימיום (ללא סטטוס) יוכלו להמשיך לקבל הושבה בתיירים פלוס/מועדף כפי שנהוג עד היום (בגייט, כתלות במקום פנוי)?
  לדעתי גם היום הם לא זכאים להושבה בפרימיום אקונומי של הדימליינר, נכון?

  למה לדעתך אל על הרעו את התנאים רק בהושבה ליעדי אירופה? האם גם בטיסות לארה״ב צפויות הרעות?

  הגב
  • Lior @ FlyingOut

   למיטב ידיעתי אין שינוי בהטבה הזאת. מחזיקי כרטיס פלייקארד פרימיום ימשיכו לקבל מושבים מועדפים, לרבות מושבי תיירים-פלוס, ללא עלות ועל בסיס מקום פנוי במעמד העלייה למטוס. נוסעים בעלי סטטוס גבוה נהנים מקדימות למושבים אלו. ההטבה לא חלה על מושבי פרימיום-אקונומי במטוסי הדרימליינר.

   אלעל מתייחסת שונה ליעדים קרובים ויעדים רחוקים. ביעדים הקרובים יש לה תחרות מצד חברות לואוקוסט ולכן היא מנסה להתאים את עצמה וליצור מודל תחרותי מולן. אלעל לא רוצה שהמושבים הזולים ביותר יירכשו ע״י נוסעים עסקיים/תכופים – שיכולים לשלם יותר על המושבים כי הרגישות שלהם למחיר נמוכה יותר – ולכן היא מחריגה את ההטבות מהכרטיסים המוזלים האלו. זו לפחות ההערכה שלי. בטיסות ליעדים רחוקים כרגע השינויים הם מינוריים.

   הגב
 2. אריק

  לדעתי, הבעיה הבסיסית של אלעל, בכל התחומים, זה משהו בDNA הארגוני שמשדר מגננה מהנוסעים. ההרגשה היא שהם מראש מניחים שהנוסעים רוצים לדפוק אותם, אז הם מערימים עליהם קשיים, סייגים ותנאים לכל דבר, כדי ש"לא ירוויחו עליהם"
  זה כאילו שכל המועדון ומה שקשור אליו זה מעמסה שנכפתה עליהם כי לאחרים יש, וזה דרך של הנוסעים "להרוויח עליהם"

  הגב

השאר תגובה

BoardingArea